ตัวอย่างการบรรยายของ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

คลิป facebook live อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ