หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 1
22 - 23 เมษายน 2560

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 113
7 - 9 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 112
31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นนักพูดและนักฟังที่ดี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
14 - 16 มีนาคม 2560

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ

บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นวิทยากรและการนำเสนอ
บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
9 - 11 มีนาคม 2560

หัวข้อ คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 มีนาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 107
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน Advance
บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ

 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย/วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจ/การใช้จินตนาการ/วิธีการสร้างนิสัยลงมือทำ/นิสัยของคนสำเร็จ /การดึงดูดพลัง จิตเหนือสำนึก
ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
12 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ เทคนิคการตั้งเป้าหมาย/วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก/เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจ/การใช้จินตนาการ/วิธีการสร้างนิสัยลงมือทำ/นิสัยของคนสำเร็จ /การดึงดูดพลัง จิตเหนือสำนึก

บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัด ศิลปะการเป็นผู้นำ / การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 105
27 - 29 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13 มกราคม 2560

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 103
6 - 8 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ