วีดีโอ : ​ตัวอย่างคลิปจากผู้เรียน ​รุ่น 80 วันที่ 3-5 มิ.ย.59