วีดีโอ : ​ตัวอย่างคลิปจากผู้เรียน รุ่น 77 วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค.59