วีดีโอ : ตัวอย่างคลิปจากผู้เรียน รุ่น 88 วันที่ 12-14 ส.ค 2559