วีดีโอ : ตัวอย่างคลิปจากผู้เรียน รุ่น 56 วันที่ 3-5 เม.ย 2558