หลักสูตรอบรมการพูดสำหรับนักพูดตัวน้อย ที่น้องๆจะได้รับ

1. ความสนุกสนานจากกิจกรรมนันทนาการมากมาย
2. ทักษะการปรับตัว การเข้าสังคม คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ตามหลัก NLP)
3. สามารถดึงศักยภาพภายใน เปลี่ยนแปลง ภาษาพูด ภาษาท่าทางเชิงบวก
4. ได้เรียนทักษะการพูดเบื้องต้นที่ถูกต้อง เป็นสากล นำไปปรับใช้ในการเรียน ติดตัวไปใช้ได้ตลอดชีวิต
5. บันทึกประสบการณ์ (Imprint) ที่ดี ทำให้กล้าพูดต่อเวที หน้าห้องเรียนทุกที่
6. ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าคิด กล้าฝัน
7. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม
8. มีความเป็นผู้นำ
9. สร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องๆมีเป้าหมายและเดินตามฝันอย่างชัดเจน


สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

1. เกียรติบัตร
2. เอกสาร
3. อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
4. ประกวดการพูดเพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศและพัฒนาการดีที่สุด ของกลุ่ม
เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ก้าวเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมต่อไป

รับตั้งแต่อายุ 6-17 ปี อบรมเวลา 9.00-16.30 น.


เนื้อหาที่เข้มข้นอัดแน่นใน 2 วัน ประกอบด้วย

1. หลักการและวิธีการพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับนักพูด
การเอาชนะความกลัวการพูดในที่สาธารณะ

2. NeuroLinguistic Programing (NLP)
เป็นวิธีคิดและวิธีการในการบรรลุความเป็นเลิศในชีวิต
- กิจกรรมนันทนาการ โยคะหัวเราะ / Brain gym 9 ท่า พัฒนาสมอง
- ฝีกปฏิบัติการสื่อสารระดับจิตใต้สำนึก สัมพันธภาพสร้างได้ใน 10 นาที(Rapport)
- ปลุกยักษ์ในตัวเรา
- สั่งจิตพิชิตความสำเร็จ
- การใส่ข้อมูลเชิงบวกในคลื่นสมองระดับ Deep Alfa
- กิจกรรมดวงดาวแห่งฝัน เด็กๆจะได้ทำชิ้นงาน Success chart
เนื่องจากจิตใต้สำนึกจะจดจำเป็นภาพ มากกว่าข้อความ


รับรองว่าน้องๆจะชื่นชอบ สนุก ได้พลังสุดๆและเป็นนักพูดที่อนาคตไกลต่อไปแน่นอน !!

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและNLP สำหรับเด็ก


วิทยากร อาจารย์อนันท์ หารวัง

เข้มข้น ค้นหาตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันให้เป็นจริง
หลักสูตรจะเปิดช่วงน้องๆปิดเทอมเดือนมีนาคม หากสนใจแจ้งความจำนงไว้ได้ค่ะ

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ


ประวัติส่วนตัว

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ประวัติด้านการศึกษา


- ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554
- ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด( Hypnotherapist) จาก ABNLP
- ประกาศนียบัตรการบำบัดด้วยเส้นเวลา (Time Line Therapy) จาก ABNLP
- ประกาศนียบัตรบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University


ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด


- ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23
- ได้รับรางวัลชะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสรฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556
- จบหลักสูตรToastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล
- จบหลักสูตร Train of the trainerอ.ศุภกิจ บำรุง
- จบหลักสูตรการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
- จบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
- จบหลักสูตรใช้ใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จากกลุ่ม PCG trainer จ.เชียงราย
- จบหลักสูตร Ice Breaking for Trainer อ.นเรศ โกษา
- จบหลักสูตร Act for Speech จากสถาบัน Act for Speech Academy
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Leader Training Camp จากสถาบัน Life University
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปกครองสร้างแรงบันดาลใจจากสถาบัน Life University


หน่วยงานที่เคยอบรม


- บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย)
- บริษัท เอฟดีกรีน(ประเทศไทย)จํากัด
- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- โรงแรมดีวารีพัทยา
- โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งฯลฯ


ตัวอย่างการบรรยาย
อาจารย์ อนันท์ หารวัง

บรรยากาศการอบรม

รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

ค่ายเยาวชน การอบรมการพูด หรือเรียนการพูดต่อหน้าชุมชน

ตั้งแต่เด็ก จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งเช่นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

การพัฒนาอีคิว การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสถานะต่างๆได้ดี มีความสุขและประสบความสำเร็จ