ค่ายปิดเทอม Summer Camp สำหรับเยาวชนที่ดีที่สุด!! เด็ก ๆ จะได้ฝึกพูดต่อหน้าชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกพูดในที่สาธารณะ ฝึกการแสดงออก
ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน พูดบนเวที การเป็นพิธีกร M.C. พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกพูดใช้ mind map ฝึกประกวดการพูด สอนทักษะการพูดเพื่อให้มีความกล้าแสดงออก ฝึกภาษากาย เรียนการนำเสนอ (Presentation course) Youth public speaking course

📌 ทำไมจึงต้องเรียนการพูด สำหรับเด็ก (English)

1. ฝึกการพูดเป็นภาษาอังกฤษ พูดในที่สาธารณะ
2. ฝึกนำเสนอภาษาอังกฤษ
3. ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน
4. ฝึกกล้าแสดงออก
5. อยากพัฒนาตนเอง พัฒนาการพูดให้ดียิ่งขึ้น
6. หากิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ช่วงปิดเทอมให้ลูก ทดแทนการติดเกม

💕 อบรมการพูดสำหรับเด็ก แล้วได้อะไร?

1. กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ พูดหน้าชั้นเรียน พูดนำเสนอได้ดียิ่งๆขึ้น
2. กล้าแสดงออก มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3. ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์
4. ฝึกบุคลิกภาพ ให้ดูดียิ่งขึ้น
5. ฝึกการใช้ภาษากายที่สวยงาม
6. เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวเอง และผู้อื่นอย่างดียิ่ง
7. รู้จักการสร้างสัมพันธภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น สร้างความสามัคคีในการทำงาน

🎁 สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม ในคอร์สปิดเทอมนี้

1. วุฒิบัตร
2. เอกสาร
3. อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
4. ประกวดการพูดเพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศและพัฒนาการดีที่สุดของกลุ่มอบรมการพูดเด็ก เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ก้าวเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมต่อไป
5. ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ สามารถเข้าดูได้ผ่านกลุ่มปิด Facebook หลังการอบรม

รับตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ และผู้ที่เคยมีประสบการณ์ อายุ 8 - 17 ปี อบรมเวลา 9.00-16.00 น.


      Summer camp for the best youth! Kids will practice speaking in front of the community in English. Practice speaking in public Practice expression Speaking in front of the classroom, speaking on the stage, Hosting MCs. Personality development, speaking in mind map, speaking contest Teach speaking skills to be courageous, practice body language learn to present (Presentation course) Youth public speaking course

📌 Why have to learn speaking for Kids (English)

1. Practice speaking in English Public speaking
2. Practice presenting English
3. Speaking in front of the class
4. Practice assertiveness
5. Improving speech and personality
6. Find leisure activities that are useful during the school holidays for Kids Substitute for game addiction

💕 Speaking training for Kids and what to get?

1. Dare to speak in front of many people Speak in front of the class skill of speak will be better
2. Dare to show more confidence
3. Train to be creative
4. Train your personality to look better
5. Practice using beautiful body language
6. Learn to communicate with yourself. And others very well
7. Knowing to build relationships Work better with others Create unity in the workplace

🎁 Additional things received In this semester course

1. Certificate
2. Documents
3. 2 lunches, 4 Snacks
4. Speaking contest to receive the first prize trophy and the best development of the child speech training group to encourage and inspire you to continue to be a great speaker.
5. Shooting still images and videos can be viewed through the closed Facebook group after the training.

Accepting since those who do not have a public speaking background and those with previous experience
Ages 8-17, Time training : 9.00-16.00 hrs.

✔️ รับสอนหลักสูตรการพูดเด็ก (English) แบบ in-house
Accepting public speaking and in-house child speaking courses (English)

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก
(English)

Awesome Public Speaking Course

โดย อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์

✔️ รับสอนหลักสูตรการพูดเด็ก (English) แบบ in-houseหลักสูตร การพูด สำหรับเด็ก English
Kids public speaking course / Kids presentation class / Kids m.c. course / Kids m.c class

สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วิทยากร

การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก (English)

อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์

วิทยากร

  • วิทยากร Sukitthaitalk หลักสูตร การจัดการระบบในองค์กร
  • MBA คณะพานิชยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจโลก
  • Master degree : Global Business Management
  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ (ครูเก้า)

ผู้ช่วยวิทยากร

ค่ายเยาวชน อบรมการพูด เรียนการพูดต่อหน้าชุมชน ตั้งแต่เด็ก

มากด้วยกิจกรรมค่ายปิดเทอมที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพน้อง ๆ ให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

Kids public speaking school / Kids public speaking camp / Kids public speaking class / Kids public speaking course / Kids presentation class / Kids presentation course / Kids m.c. course / Kids m.c class / Youth public speaking course / Youth public speaking school / Youth public speaking camp / Youth public speaking class / Youth presentation course / Youth presentation class / Youth m.c. course / Youth m.c. class / Teenagers presentation course / Teenagers public speaking school / Teenagers public speaking camp / Teenagers public speaking class / Teenagers presentation class / Teenagers presentation course / Teenagers m.c course / Teenagers m.c. class / children public speaking class / children public speaking course / children public speaking school / children public speaking camp / public speaking for kids / public speaking for teenagers / public speaking for youth