หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ / การเป็นพิธีกร / เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดและปิดการอบรม / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557