บริษัท

บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาดจำกัด (3 รุ่น)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (9 รุ่น)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด (6 รุ่น)
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
หจก.โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บริษัท อีซูซุ แพร่ จำกัด
หจก.สุโขทัยซีเมนต์
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล จำกัด
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด (5 รุ่น)
บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด (3 รุ่น)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค อี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (สาขาลำพูน)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด
บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
บริษัท แสงศิริ เอ็มแอลเค จำกัด
บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (3 รุ่น)
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
บริษัท โพสโค ไทยแลนด์ จำกัด (2 รุ่น)
บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดดิ้ง (1972) จำกัด
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โบลแพค จำกัด
บริษัท เกรทซัคเซสบิวตี้ จำกัด
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่
บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หจก. มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (4 รุ่น)
บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
บริษัท ไทยไบโอเทคเซลส์ จากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท โคยามา แคสติ้ง ประเทศไทย จำกัด
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด (1 รุ่น)
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (4 รุ่น)
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แม่ไก่ โลจีสติกส์ จำกัด
บริษัท เวนซ์ อินโฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท จิวเวลรี่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (3 รุ่น)
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอยราอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แซสซี่ เนล บิวตี้ (โกลบอล) จำกัด
บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย จำกัด (2 รุ่น)
บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด
บริษัท บูโอโน จำกัด มหาชน
บริษัท เอส ที อาร์ อีซี่บาย กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท แสงทองปิโตรเลียม ในเครือ แสงอารีกรุ๊ป
บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด
บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์
บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ลาน่า คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด
บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิซั่น อินดัสทรี จำกัด
บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง)
บริษัท เพอร์เฟค เซ็นเตอร์ 99 จำกัด
บริษัท ยูมี พลัส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บีเอ็มบี สตีล แอนด์ แอสเซสซอรี่ส์ จำกัด
บริษัท ปาล์มมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หจก. เพนฟรีโฟร์ยู
บริษัท เอ็น ซี รีเสิร์ช ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
คุณพ้ง (P Center Car) ศูนย์รวมรถยนต์มือสอง
บริษัท บอลเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซลอะไหล่ยนต์ (2002)

โรงแรม

โรงแรมและสนามกอล์ฟสันติบุรีรีสอร์ท (เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี)
โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา
โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ประจวบคีรีขันธ์)
โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมสยามเบย์วิว (พัทยา ชลบุรี)
เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น)
อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท (เชียงใหม่)
โรงแรม รวี วารี รีสอร์ท แอนด์สปา (เชียงใหม่)
โรงแรมเวียงอินทร์ (เชียงราย)
โรงแรมนารายณ์ (กรุงเทพฯ)

ธนาคาร

ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เชียงใหม่)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เชียงราย)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กำแพงเพชร)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นครสวรรค์)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สงขลา)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นครศรีธรรมราช)
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารไทยเครดิต (2 รุ่น)

บริษัทประกัน

บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (2 รุ่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ( ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว )

โรงพยาบาล / สาธารณสุข / คลินิก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (2รุ่น)
โรงพยาบาลเชียงดาว (3 รุ่น)
โรงพยาบาลขุนตาล
โรงพยาบาลวังชิ้น
โรงพยาบาลสูงเม่น
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด (3 รุ่น)
โรงพยาบาลแม่วาง
โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลแม่เมาะ (2 รุ่น)
โรงพยาบาลดารารัศมี
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลทับคล้อ
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติน่าน
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
Esmeralda Clinic
คลินิกทันตกรรมสุขุมวิทสกายเทรน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว เขตสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลายคณะ)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
โรงเรียนใบบุญลำพูน
โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์
โรงเรียนบ้านด่านสองบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (นักศึกษาสาขาจิตวิทยา)
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (3รุ่น)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.นครสวรรค์
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.ลำพูน
อบจ.แม่ฮ่องสอน
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลช้างเผือก
เทศบาลตำบลสันปู่เลย
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เทศบาลตำบลบ้านตาก
เทศบาลตำบลกลางเวียง
เทศบาลตำบลคลองไผ่
เทศบาลนครอุดรธานี
อบต.ดอนแก้ว
อบต.สันติสุข
อบต.ป่าเมี่ยง
อบต.สันกำแพง
อบต.ฝายแก้ว
อบต.บ้านปง

หน่วยงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กรมศุลกากร (10 รุ่น)
สำนักงานอัยการภาค 5
สำนักงานสรรพากรภาค 8
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง (หลักสูตรนายอำเภอ 2 รุ่น)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังเขต 5
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
กลุ่มผู้นำสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (10 รุ่น)
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
สำนักกษาปณ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรมสุขภาพจิต
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
กรมสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

หน่วยงานอื่นๆ

การเคหะแห่งชาติ (20 รุ่น)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การสวนพฤกษาศาสตร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มพันธกิจ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูปทุมธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
การประปาส่วนภูมิภาค (2รุ่น)
ชมรมส่งเสริมการเกษตรไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พรรคอนาคตใหม่ (3รุ่น)

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฯลฯ