หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

เรียงจากรุ่นล่าสุด

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ รุ่น 54
1 มีนาคม 2567

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

Siamese Clinic เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ
Siamese Clinic
28 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ รุ่น 50
26 ตุลาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แซนส์ โชลูชั่น จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การตลาดและการพูดต่อหน้าชุมชน
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แซนส์ โชลูชั่น จำกัด
13 ตุลาคม 2566 - 14 ตุลาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท มิคเซล จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ
บริษัท มิคเซล จำกัด
4 ตุลาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ย่งกี่ จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
บริษัท ย่งกี่ จำกัด
3 ตุลาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ รุ่น 49
31 สิงหาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

ธนาคารออมสิน ภาค 9 จังหวัดเชียงราย เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
ธนาคารออมสิน ภาค 9 จังหวัดเชียงราย
23 กรกฎาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาดยุคใหม่และเทคนิคเพิ่มยอดขาย
บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
15 กรกฎาคม 2566

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาด 4.0 รุ่น 46
1 เมษายน 2564

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การตลาด 4.0 รุ่น 45
17 ธันวาคม 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่น 44
6 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เซลแทค จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 (รุ่นที่ 43 ของ Sukitthaitalk)
บริษัท เซลแทค จำกัด
22 กันยายน 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่น 40
21 กันยายน 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซลอะไหล่ยนต์ (2002) เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 (รุ่นที่ 42 ของ Sukitthaitalk)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซลอะไหล่ยนต์ (2002)
20 กันยายน 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
การตลาด 4.0 (รุ่น 41 ของ sukitthaitalk)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 กันยายน 2563

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่น 39
11 สิงหาคม 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
การตลาด 4.0 (รุ่น 38 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด
24 มิถุนายน 2563

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

บริษัท คุณพ้ง (P Center Car) ศูนย์รวมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดบนถนนกาญจนาภิเษก เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
Course การตลาด 4.0 (รุ่น 37 ของ sukitthaitalk)
บริษัท คุณพ้ง (P Center Car) ศูนย์รวมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดบนถนนกาญจนาภิเษก
3 มีนาคม 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่น 35
15 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
Courseการตลาด 4.0 รุ่น 34
23 ธันวาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
สอนการตลาด 4.0 รุ่น 33
30 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
คอร์สการตลาด 4.0 (รุ่นที่ 32 ของ sukitthaitalk)
บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด
27 ตุลาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เพอร์เฟค เซ็นเตอร์ 99 จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 (รุ่นที่ 31 ของ sukitthaitalk)
บริษัท เพอร์เฟค เซ็นเตอร์ 99 จำกัด
19 ตุลาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
คอร์สการตลาด 4.0 รุ่นที่ 30
5 ตุลาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัทลาน่า คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
คอร์สการตลาด 4.0 ( รุ่นที่ 29 ของ sukitthaitalk )
บริษัทลาน่า คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 กันยายน 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
Courseการตลาด 4.0 รุ่นที่ 27
30 สิงหาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่นที่ 26
25 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
เรียนการตลาด 4.0 รุ่นที่ 25
18 มิถุนายน 2562

หัวข้อ หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
คอร์สการตลาด 4.0 (รุ่นที่ 28 ของ sukitthaitalk)
บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 มิถุนายน 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
Courseการตลาด 4.0 รุ่นที่ 24
30 เมษายน 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 การตลาดยุคใหม่ / สมองกับพฤติกรรมผู้บริโภค / Digital Marketing / การตลาด 4.0 / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ
หลักสูตรการตลาด 4.0 รุ่นที่ 22
5 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / สมองกับพฤติกรรมผู้บริโภค / Digital Marketing / การตลาด 4.0 / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ

การประปาส่วนภูมิภาค เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
สอนการตลาดยุคดิจิทัล สำหรับ smart manager (รุ่นที่ 23 ของ sukitthaitalk)
การประปาส่วนภูมิภาค
26 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิทสกายเทรน เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 (รุ่นที่ 21 ของ sukitthaitalk)
คลินิกทันตกรรมสุขุมวิทสกายเทรน
21 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่นที่ 17
28 มกราคม 2562

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การขาย / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man
หลักสูตร Marketing 4.0 (รุ่นที่ 19 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด
13 ธันวาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การขาย / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man

บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
หลักสูตร การตลาด 4.0 (รุ่นที่ 18 ของ sukitthaitalk)
บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด
11 ธันวาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 16
20 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

เอสเมอรัลดา คลีนิค (Esmeralda Clinic) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การตอบข้อโต้แย้ง / การเพิ่มยอดขายโดยการทางานเป็นทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาด 4.0 (รุ่นที่ 20 ของ sukitthaitalk)
เอสเมอรัลดา คลีนิค (Esmeralda Clinic)
16 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การตอบข้อโต้แย้ง / การเพิ่มยอดขายโดยการทางานเป็นทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตร การตลาด 4.0
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6 กันยายน 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

บริษัท เวนซ์ อินโฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตร การตลาด4.0
บริษัท เวนซ์ อินโฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 กันยายน 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
Product Knowledge และเทคนิคการขาย รุ่นที่ 4
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
25 สิงหาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / นักขายมืออาชีพ / กลยุทธ์การขาย / Digital marketing
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 7
19 สิงหาคม 2561

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / นักขายมืออาชีพ / กลยุทธ์การขาย / Digital marketing

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
Product Knowledge และเทคนิคการขาย รุ่นที่ 3
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
18 สิงหาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
เทคนิคการขายในสภาวะการตลาดปัจจุบัน และการเพิ่ม Sales Value
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด
16 สิงหาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
Product Knowledge และเทคนิคการขาย รุ่นที่ 2
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
4 สิงหาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
Product Knowledge และเทคนิคการขาย รุ่นที่ 1
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
21 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / พลังสู่ความสำเร็จความสาเร็จ
Training Y 2018 Marketing strategy 4.0 รุ่นที่ 1
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
9 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / พลังสู่ความสำเร็จความสาเร็จ

บริษัท ไทยไบโอเทคเซลส์ จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายโดยการทางานเป็นทีม / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสาเร็จ
หลักสูตร การตลาด 4.0
บริษัท ไทยไบโอเทคเซลส์ จำกัด
21 มิถุนายน 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายโดยการทางานเป็นทีม / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสาเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0
17 มิถุนายน 2561

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

 การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING  /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / เทคนิคขายดี
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 5
20 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / เทคนิคขายดี

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาด 4.0
บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
18 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 4
30 มีนาคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

 การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 16
18 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

หจก. มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
อบรมการขาย
หจก. มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์
4 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด เทคนิคการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing
พลังสู่ความสำเร็จและเทคนิคการขาย
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด
26 มกราคม 2561

หัวข้อ เทคนิคการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing

บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง/ การบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
อบรมการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22 มกราคม 2561

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง/ การบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

 เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0 รุ่น 16
3 ธันวาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย

 การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรอบรมการขาย การตลาด 4.0
1 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย

 การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
คอร์สการตลาดยุคไทยแลนด์4.0
4 ตุลาคม 2560

หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย

บริษัท โบลแพค จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย   การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
อบรมการตลาดและการเพิ่มยอดขาย
บริษัท โบลแพค จำกัด
3 กันยายน 2560

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัทโฮม แอนด์ บาธ แกลอรี่ จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย
Courseการตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย
บริษัทโฮม แอนด์ บาธ แกลอรี่ จำกัด
13 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การตลาดยุคใหม่และการเพิ่มยอดขาย

บริษัท เป๊ปซี่  โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
Courseเทคนิคการเจรจาต่อรองและการพูดโน้มน้าวจูงใจ (ภาคปฏิบัติ)
บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
23 มิถุนายน 2559

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ลองเดอเซ่  จำกัด sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man
คอร์สเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท ลองเดอเซ่ จำกัด
1 มิถุนายน 2559

หัวข้อ sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man

บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ทูอินวัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเจรจาต่อรอง การบริการที่ / ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาดยุคใหม่
บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ทูอินวัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด
4 ธันวาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเจรจาต่อรอง การบริการที่ / ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสุ่ความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาดยุคใหม่
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด
21 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสุ่ความสำเร็จ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
3 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การตลาดยุคใหม่ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / Product Promoting / Marketing Man
เทคนิคชนะใจลูกค้า
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
15 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / Product Promoting / Marketing Man

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / กิจกรรม work shop / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing
สอนการตลาดยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการแข่งขันเสรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
2 กันยายน 2557

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / กิจกรรม work shop / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
เรียนการสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดที่รุนแรง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
12 มิถุนายน 2557

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซีเมนต์ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales
หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซีเมนต์
3 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales

สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / กระตุ้นยอดขาย  / การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย / ขั้นตอนการขาย / เทคนิคการปิดการขาย   การเพิ่มยอดขายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากลูกค้า  การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจาการทำงานเป็นทีม
Courseเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
4 เมษายน 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / กระตุ้นยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย / ขั้นตอนการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากลูกค้า การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจาการทำงานเป็นทีม

บริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ท จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย  การเพิ่มยอดขายโดยการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / กิจกรรม Work Shop
คอร์สการตลาดยุคใหม่
บริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ท จำกัด
19 มกราคม 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / กิจกรรม Work Shop