หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรหัวหน้างานชั้นเยี่ยม

เรียงจากรุ่นล่าสุด

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
14 มีนาคม 2567

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Ice Breaking / เกมส์ละลายพฤติกรรม / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / กิจกรรมปรับมุมมอง / การสร้างทีม / Service Mind
การสร้างทีมที่ผูกพันและทรงพลัง" (รุ่นที่ 2)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 มีนาคม 2567

หัวข้อ Ice Breaking / เกมส์ละลายพฤติกรรม / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / กิจกรรมปรับมุมมอง / การสร้างทีม / Service Mind

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Ice Breaking / เกมส์ละลายพฤติกรรม / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / กิจกรรมปรับมุมมอง / การสร้างทีม / Service Mind
การสร้างทีมที่ผูกพันและทรงพลัง (รุ่นที่ 1)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
11 มีนาคม 2567

หัวข้อ Ice Breaking / เกมส์ละลายพฤติกรรม / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / กิจกรรมปรับมุมมอง / การสร้างทีม / Service Mind

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management Project)
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
31 มกราคม 2567

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 มกราคม 2567 - 4 มกราคม 2567

บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในองค์กร
บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด
1 ธันวาคม 2566 - 2 ธันวาคม 2566

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building การทำงานเป็นทีม
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด
4 พฤศจิกายน 2566

หัวข้อ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อบต.หนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
อบต.หนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร
5 กันยายน 2566

หัวข้อ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ธนสิริ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ทีมงานที่มีความสุข / การสื่อสารในองค์กร / บุคลิกภาพ / กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ธนสิริ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
9 กรกฎาคม 2566

หัวข้อ ทีมงานที่มีความสุข / การสื่อสารในองค์กร / บุคลิกภาพ / กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สภากาชาดไทย
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สภากาชาดไทย
8 มิถุนายน 2566

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รุ่น 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
27 เมษายน 2566

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รุ่น 1
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
24 เมษายน 2566

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ทีมงานที่มีความสุข / การสื่อสารในองค์กร / บุคลิกภาพ / กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
3 มีนาคม 2566

หัวข้อ ทีมงานที่มีความสุข / การสื่อสารในองค์กร / บุคลิกภาพ / กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก
Team Building
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
4 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก

บริษัท มิสเตอร์ เพอร์ฟูม เทรดดิ้ง จำกัด ละลายพฤติกรรม / TEAM BUILDING / แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง / Team Work / มะละแหม่ง / Game Zone
Team Building สานสัมพันธ์
บริษัท มิสเตอร์ เพอร์ฟูม เทรดดิ้ง จำกัด
14 มกราคม 2566

หัวข้อ ละลายพฤติกรรม / TEAM BUILDING / แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง / Team Work / มะละแหม่ง / Game Zone

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
21 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไทยร่มโพธิ์ทอง 888 ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (2 วัน 1 คืน)
บริษัท ไทยร่มโพธิ์ทอง 888 ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
16 มกราคม 2564 - 17 มกราคม 2564

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ก็อตทาซอลฟ์ จำกัด ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม OD
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ก็อตทาซอลฟ์ จำกัด
5 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม OD

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
29 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน /การทํางานเป็นทีม /การบริการ /การสื่อสารเชิงบวก/ การสื่อสารในโลกโซ เชียล / ทํางานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building โดย อ.สมชัย สุวรพันธ์
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 มกราคม 2563

หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การทํางานเป็นทีม /การบริการ /การสื่อสารเชิงบวก/ การสื่อสารในโลกโซ เชียล / ทํางานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนฟรีโฟร์ยู การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building (ทำงานอย่างไรให้มีความสุข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนฟรีโฟร์ยู
19 ธันวาคม 2562

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลนครอุดรธานี ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยุคไทยแลนด์4.0
เทศบาลนครอุดรธานี
25 ธันวาคม 2561

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building (รุ่นที่ 3)
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
11 ตุลาคม 2561

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4 ตุลาคม 2561

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building (รุ่นที่ 2)
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
19 กันยายน 2561

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Team Building (รุ่นที่ 1)
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
17 กันยายน 2561

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท จิวเวลรี่ เซอร์วิส จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท จิวเวลรี่ เซอร์วิส จำกัด
15 กันยายน 2561

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครราชสีมา ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครราชสีมา
5 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ การบริการเป็นเลิศ / คุณลักษณะของการบริการที่ดี / การสร้างความประทับใจการให้บริการ / ข้อห้ามในการให้บริการ
หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
1 มิถุนายน 2561

หัวข้อ การบริการเป็นเลิศ / คุณลักษณะของการบริการที่ดี / การสร้างความประทับใจการให้บริการ / ข้อห้ามในการให้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การบริการที่ประทับใจ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการที่ประทับใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
18 มีนาคม 2561

หัวข้อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การบริการที่ประทับใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การทำงานเป็นทีม / การบริการ / การพัฒนาอีคิว / การนำเสนอ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23 ธันวาคม 2560

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการ / การพัฒนาอีคิว / การนำเสนอ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
25 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
18 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
“Great Leader Mind-set” “วิธีคิดแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
9 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน/การสื่อสารภายในภายนอกองค์กร/ทีมงานที่มีความสุข/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ ธรรมชาติของคน การบริการ การทำงานเป็นทีม
“ร่วมใจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”
โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์
22 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การบริการ การทำงานเป็นทีม

Team Building บริษัท ธนารักษ์ พัฒนา ทรัพย์สิน จำกัด
17 กันยายน 2559

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
5 กันยายน 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน  การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development: OD (รุ่น 2)
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
15 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development: OD (รุ่น 1)
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
14 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (2 รุ่น)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์
16 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด
3 กุมภาพันธ์ 2559 - 4 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
30 มกราคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development (OD)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Team building
บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง)
17 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงแรม สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงแรม สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา
12 ตุลาคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ยอดบุญสมุนไพร เจียวกู่หลาน การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการสร้างทีม
ยอดบุญสมุนไพร เจียวกู่หลาน
27 กันยายน 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ

ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จ.ตาก หลักการพูดและประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทีมงานที่มีความสุข / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จ.ตาก
24 กันยายน 2558

หัวข้อ หลักการพูดและประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทีมงานที่มีความสุข / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร ยกระดับคุณภาพของงานบริการที่เป็นเลิศ (Servicd Excellent)
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
17 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
6 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูปทุมธานี การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูปทุมธานี
20 มิถุนายน 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / คุณธรรมและจริยธรรม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development (OD)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / คุณธรรมและจริยธรรม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารการคลัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่เป็นเลิศ
เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น)
9 มิถุนายน 2558 - 1 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ให้กับครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมไนยางบีชโฮเทล และไนยางบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมไนยางบีชโฮเทล และไนยางบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
29 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
13 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การทำงานเป็นทีม / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
6 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 เมษายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 3
โรงพยาบาลเชียงดาว
30 มีนาคม 2558 - 31 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2
โรงพยาบาลเชียงดาว
25 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลเชียงดาว
23 มีนาคม 2558 - 24 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
19 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.กำแพงเพชร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.กำแพงเพชร
14 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนใบบุญลำพูน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การสัมมนาคณะครูและบุคลากร โรงเรียนใบบุญลำพูน ปี 2558
โรงเรียนใบบุญลำพูน
9 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
7 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และพัฒนาด้านการบริการ ด้านโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รุ่นที่2
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
5 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และพัฒนาด้านการบริการ ด้านโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
2 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 5ส&3D / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
5ส&3D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (5S&3D For Productivity)
บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2558

หัวข้อ 5ส&3D / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กรมปศุสัตว์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
กรมปศุสัตว์
22 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
21 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด บุคลากรกองการแพทย์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (OD)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558
20 มกราคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กองบิน 41
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กองบิน 41
14 มกราคม 2558

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด บุคลากรกองการแพทย์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (OD)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558
13 มกราคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
5 ธันวาคม 2557 - 6 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กิจกรรม WALK RALLY
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด
29 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ
ทีมงานที่มีความสุข
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
11 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นหนึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
20 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด การบริการที่ประทับใจ / การให้บริการทางโทรศัพท์ / การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
14 กันยายน 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / การให้บริการทางโทรศัพท์ / การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
12 กันยายน 2557

หัวข้อ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน /การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development : OD สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
27 สิงหาคม 2557 - 28 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่ประทับใจ และพลังสู่ความสำเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
23 สิงหาคม 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักการมีส่วนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
22 สิงหาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาองค์กร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
21 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก  การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
22 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ธรรมชาติของคน /การบริการที่ประทับใจ /พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
21 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การบริการที่ประทับใจ /พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทีมงานที่มีความสุข และการบริการที่ประทับใจ" รุ่นที่2
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
20 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลำพูน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลำพูน
19 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทีมงานที่มีความสุข และการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
17 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการเป็นผู้นำ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การมอบหมายงาน / การสอนงาน  พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
Managerial Empowerment
บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด
15 กรกฎาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการเป็นผู้นำ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การมอบหมายงาน / การสอนงาน พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด
21 มิถุนายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เอไอเอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลังคิดบวก / เทคนิคการสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
คิดบวกเปลี่ยนชีวิต
บริษัท เอไอเอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
28 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ พลังคิดบวก / เทคนิคการสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
19 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานและการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2557
21 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
7 เมษายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
31 มีนาคม 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) พลังคิดบวก และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
27 มีนาคม 2557

หัวข้อ พลังคิดบวก และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เชียงใหม่อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รอล รีสอร์ท ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การสื่อสารภายในองค์กร / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เชียงใหม่อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รอล รีสอร์ท
24 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การสื่อสารภายในองค์กร / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
องค์กรแห่งความสุข : สนุกกับงาน สำราญกับออฟฟิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ  การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.7 สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7
14 มีนาคม 2557 - 15 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
11 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อบรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 53 แห่ง ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อบรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 53 แห่ง
28 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
26 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
25 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โดย ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การพัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
โดย ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม
18 กุมภาพันธ์ 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การพัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อำเภอแม่สะเรียง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี รุ่นที่ 1
อำเภอแม่สะเรียง
11 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
28 มกราคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
11 มกราคม 2557 - 12 มกราคม 2557

หัวข้อ หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลตำบลบ้านตาก การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
เทศบาลตำบลบ้านตาก
27 ธันวาคม 2556

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
11 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เทียนขำ แดรรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
บริษัท เทียนขำ แดรรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
5 ตุลาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา E.Q. / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
24 กันยายน 2556 - 26 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา E.Q. / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมสัมมนาสร้างเสริมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโป่ง หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข"
18 กันยายน 2556

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธรรมชาติของคน / การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่ประทับใจ
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
31 สิงหาคม 2556

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮิร์บ เบสิคส์ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การทำงานเป็นทีม
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮิร์บ เบสิคส์
17 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Dream Team
อาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
19 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / ทีมงานที่มีความสุข / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2556
15 กรกฎาคม 2556 - 16 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / ทีมงานที่มีความสุข / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข  E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การสื่อสารภายในองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
Dream Team
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี
8 กรกฎาคม 2556 - 9 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การสื่อสารภายในองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organizationdevelopment
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
29 มิถุนายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / การบริการที่ประทับใจ  E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
20 พฤษภาคม 2556 - 21 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด
11 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / คุณธรรมและจริยธรรม / กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / คุณธรรมและจริยธรรม / กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากรในงานบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรในงานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
4 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

หมู่บ้านอรสิริน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 2
หมู่บ้านอรสิริน
31 มีนาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เขตสำนักงานเขตสัมพันธวงค์ เทคนิคการพัฒนาตนเองในสการให้บริการ
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เขตสำนักงานเขตสัมพันธวงค์
15 มีนาคม 2556

หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาตนเองในสการให้บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่นและลูกจ้างประจำ สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
10 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ลูกจ้างมืออาชีพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม Work Shop เพื่อหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
2 มีนาคม 2556

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ลูกจ้างมืออาชีพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม Work Shop เพื่อหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ดิจิตอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย  การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การขายทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ดิจิตอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การขายทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

บ้านอรสิริน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1
บ้านอรสิริน
17 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

คุณเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
คุณเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
30 มกราคม 2556 - 31 มกราคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข /การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
9 มกราคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข /การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 มกราคม 2556

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ