หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 - 6 ธันวาคม 2557