หน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตรการพูด

เรียงจากรุ่นล่าสุด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การนำเสนอและการพูดในโอกาสต่าง ๆ (รุ่น 3)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
4 - 5 มีนาคม 2567

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การนำเสนอและการพูดในโอกาสต่าง ๆ (รุ่น 2)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การนำเสนอและการพูดในโอกาสต่าง ๆ (รุ่น 1)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 228
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 225
18 - 19 พฤศจิกายน 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 224
7 - 8 ตุลาคม 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 222
2 - 3 กันยายน 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 221
29 - 30 กรกฎาคม 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 220
24 - 25 มิถุนายน 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 219
27 - 28 พฤษภาคม 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 218
25 - 26 มีนาคม 2566

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 214
18 - 20 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 213
14 - 16 ตุลาคม 2565

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 210
5 - 7 สิงหาคม 2565

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 206
25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 205
21 - 23 มกราคม 2565

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 204
4 - 6 ธันวาคม 2564

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 203
2 - 4 เมษายน 2564

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 202
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 201
18 - 20 ธันวาคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 200
20 - 22 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 199
23 - 25 ตุลาคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 198
11 - 13 กันยายน 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 197
7 - 9 สิงหาคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 196
4 - 6 กรกฎาคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
คอร์สการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 195
19 - 21 มิถุนายน 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
คอร์สการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 193
13 - 15 มีนาคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
คอร์สการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ (รุ่นที่ 194 ของ Sukitthaitalk)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 191
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การพูดในที่สาธารณะ
Courseการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ (รุ่นที่ 192 ของ Sukitthaitalk)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
25 มกราคม 2563

หัวข้อ การพูดในที่สาธารณะ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
Courseการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 189
10 - 12 มกราคม 2563

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
เรียนการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 188
20 - 22 ธันวาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

กรมการพัฒนาชุมชน ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
อบรมการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (รุ่น 190 ของ Sukitthaitalk)
กรมการพัฒนาชุมชน
18 ธันวาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 เรื่องที่มีประโยชน์ / พูดโน้มน้าวใจ / พูดสร้างแรงบันดาลใจ / พูดอารมณ์ขัน
งานรวมรุ่น ร้อยดวงใจรวมพลังแห่งการพูด
23 พฤศจิกายน 2562 -

หัวข้อ เรื่องที่มีประโยชน์ / พูดโน้มน้าวใจ / พูดสร้างแรงบันดาลใจ / พูดอารมณ์ขัน

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
เรียนการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 187
22 - 24 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
เรียนการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 186
8 - 10 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
สอนการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 184
12 - 14 ตุลาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจและการเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / ฝึกพูดโน้มน้าวจูงใจ / ฝึกพูดตอบคำถามฉับพลัน
Train the trainer (รุ่นที่ 185 ของ sukitthaitalk)
บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 - 25 กันยายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจและการเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / ฝึกพูดโน้มน้าวจูงใจ / ฝึกพูดตอบคำถามฉับพลัน

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 183
13 - 15 กันยายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 182
10 - 12 สิงหาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 178
27 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 177
13 - 15 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

พรรคอนาคตใหม่ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
อบรมการอภิปรายในสภา รุ่น 3 ให้พรรคอนาคตใหม่ (รุ่นที่ 181 ของ sukitthaitalk)
พรรคอนาคตใหม่
12 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

พรรคอนาคตใหม่ การอภิปรายในสภา / ฝึกพูดในสภา
อบรมการอภิปรายในสภา รุ่น 2 ให้พรรคอนาคตใหม่ (รุ่นที่ 180 ของ sukitthaitalk)
พรรคอนาคตใหม่
8 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ การอภิปรายในสภา / ฝึกพูดในสภา

พรรคอนาคตใหม่ การอภิปรายในสภา / ฝึกพูดในสภา
อบรมการอภิปรายในสภา รุ่น 1 ให้พรรคอนาคตใหม่ (รุ่นที่ 179 ของ sukitthaitalk)
พรรคอนาคตใหม่
5 กรกฎาคม 2562

หัวข้อ การอภิปรายในสภา / ฝึกพูดในสภา

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 176
21 - 23 มิถุนายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 175
18 - 20 พฤษภาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 174
4 - 6 พฤษภาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 173
6 - 8 เมษายน 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 172
1 - 3 มีนาคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 171
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 169
25 - 27 มกราคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
การพูดต่อหน้าชุมชนฯ Advance (การพูดรุ่น 170)
15 - 16 มกราคม 2562

หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 168
11 - 13 มกราคม 2562

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 167
21 - 23 ธันวาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารไทยเครดิต ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 2 (รุ่นที่ 166 ของ sukitthaitalk)
ธนาคารไทยเครดิต
17 - 19 ธันวาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 165
8 - 10 ธันวาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 9 (รุ่นที่ 163 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
13 - 15 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 160
9 - 11 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารไทยเครดิต ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 1 (รุ่นที่ 162 ของ sukitthaitalk)
ธนาคารไทยเครดิต
29 - 31 ตุลาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 158
26 - 28 ตุลาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 161
บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
18 - 19 ตุลาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 157
13 - 15 ตุลาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 156
21 - 23 กันยายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 153
7 - 9 กันยายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 155 "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27 - 29 สิงหาคม 2561

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 154 "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22 - 24 สิงหาคม 2561

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 152
11 - 13 สิงหาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 151
28 - 30 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 150
13 - 15 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 149
29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 148
8 - 10 มิถุนายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 147
26 - 28 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 146
12 - 14 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 144
20 - 22 เมษายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในที่สาธารณะ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 143
6 - 8 เมษายน 2561

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในที่สาธารณะ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

การประปาส่วนภูมิภาค ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 145
การประปาส่วนภูมิภาค
4 - 5 เมษายน 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 142
9 - 11 มีนาคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 141
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 140
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้อ การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 139
19 - 21 มกราคม 2561

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 137
12 - 14 มกราคม 2561

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 138 (Advance)
6 - 7 มกราคม 2561

หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 136
16 - 18 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 135
บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด
12 - 14 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 134
9 - 11 ธันวาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 133
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
10 - 12 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 132 (Advance)
28 - 29 ตุลาคม 2560

หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 131
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
21 - 23 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตร Train the trainer
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด
12 - 13 ตุลาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน /การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 130
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
29 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 129
8 - 10 กันยายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 127
12 - 14 สิงหาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
เทคนิคการเป็น Brand Ambassador ที่ดี
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
8 - 16 สิงหาคม 2560

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 126
28 - 30 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 125
15 - 17 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 124
8 - 10 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120
งานรวมพลคนรักการพูด/ร้อยดวงใจพลังแห่งการพูด
1 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
22 - 24 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 121 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
14 - 16 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 120
9 - 11 มิถุนายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 119
26 - 28 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 118 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
22 - 24 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 2
20 - 21 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพูดต่อหน้าชุมชนและการเป็นพิธีกร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
8 - 9 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี
การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ ๒
กระทรวงวัฒนธรรม
1 - 3 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม / การบริหารความขัดแย้ง/ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ / การสร้างเครือข่ายที่ดี

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 114
28 - 30 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 1
22 - 23 เมษายน 2560

หัวข้อ วิทยากรมืออาชีพ

 หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 113
7 - 9 เมษายน 2560

หัวข้อ หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 112
31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นนักพูดและนักฟังที่ดี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
14 - 16 มีนาคม 2560

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ

บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นวิทยากรและการนำเสนอ
บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
9 - 11 มีนาคม 2560

หัวข้อ คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 107
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน Advance
บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อ การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 105
27 - 29 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 103
6 - 8 มกราคม 2560

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ/ การเป็นพีธีกร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
26 - 27 ธันวาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ/ การเป็นพีธีกร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 100
10 - 12 ธันวาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สอนออนไลน์ การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ
การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
1 ธันวาคม 2559

หัวข้อ สอนออนไลน์ การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน ปตท.รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 102 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
28 - 30 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 99
18 - 20 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน ปตท.รุ่นที่ 5 (รุ่นที่ 101 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน )
14 - 16 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
18 ตุลาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 96
7 - 9 ตุลาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
4 - 6 ตุลาคม 2559

หัวข้อ การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 95
23 - 25 กันยายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ
Train the trainer บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 - 22 กันยายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ

 เรื่องที่น่าสนใจ  การสร้างแรงบันดาลใจ พูดอารมณ์ขัน การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน (ADVANCE) รุ่นที่ 94
10 - 11 กันยายน 2559

หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ การสร้างแรงบันดาลใจ พูดอารมณ์ขัน การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 92
2 - 4 กันยายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน/ การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 88
12 - 14 สิงหาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน/ การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 87
29 - 31 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 การพูดปลุกใจ พูดอารมณ์ขัน นำเสนอ และพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 86 (ADVANCE)
23 - 24 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ การพูดปลุกใจ พูดอารมณ์ขัน นำเสนอ และพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 84
18 - 20 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 83
17 - 19 มิถุนายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 80
3 - 5 มิถุนายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
14 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
7 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์
3 - 4 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
23 เมษายน 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
หลักสูตร 'พลังแห่งการพูด'
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
13 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 75
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
16 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่74
8 - 10 มกราคม 2559

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 71
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
25 - 27 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
14 - 16 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 70
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
5 - 7 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด การพูดต่อหน้าสาธารณชน / การพูดที่น่าสนใจ / การสร้างความเชื่อมั่นก่อนการขึ้นพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร การพูดต่อหน้าสาธารณชน
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
9 พฤศจิกายน 2558 -

หัวข้อ การพูดต่อหน้าสาธารณชน / การพูดที่น่าสนใจ / การสร้างความเชื่อมั่นก่อนการขึ้นพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 67
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
6 - 8 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
26 - 27 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 66
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
23 - 25 ตุลาคม 2558

หัวข้อ หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ
ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน
17 - 18 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ รุ่นที่ 65 จ.สุโขทัย
10 - 12 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ให้กับ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 ตามหลักสูตร รร.จปร. 4 ปี เพิ่มเติม 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาการบรรยายและพูดในที่สาธารณะ
ให้กับ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 ตามหลักสูตร รร.จปร. 4 ปี เพิ่มเติม 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558
15 - 18 กันยายน 2558

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า / การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
7 - 9 กันยายน 2558

หัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า / การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร/ การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
28 - 30 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร/ การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
ศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 73
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
24 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 61
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
31 กรกฎาคม 2558 - 2 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)
28 - 29 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
ศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 74
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
29 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 59
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
26 - 28 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น (ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.)
หลักสูตร พลังแห่งการพูด
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น (ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.)
7 มิถุนายน 2558

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
11 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 58
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
8 - 10 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 56
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
3 - 5 เมษายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 3
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 2
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
27 - 30 มกราคม 2558

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน (รุ่นที่ 1)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6 - 9 มกราคม 2558

หัวข้อ หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร พูดจูงใจ / การนำเสนอ / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15 - 17 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร พูดจูงใจ / การนำเสนอ / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่น 50
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
12 - 14 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 4
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
25 - 27 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. การพูดโน้มน้าวพูดปลุกใจพูดอารมณ์ขัน การเป็นพิธีกร และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ
การพูด Advance รุ่นที่ 48
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
22 - 23 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ การพูดโน้มน้าวพูดปลุกใจพูดอารมณ์ขัน การเป็นพิธีกร และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
10 - 12 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดจูงใจ  เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
29 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดจูงใจ เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
27 - 29 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 45
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
24 - 26 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 42
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
26 - 28 กันยายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาบุคลิกภาพ / มารยาทในการรับประทานอาหาร / เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 กันยายน 2557

หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ / มารยาทในการรับประทานอาหาร / เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) /บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) /บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
30 - 31 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ / การเป็นพิธีกร / เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดและปิดการอบรม / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
เทคนิคการเป็นพิธีกร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
31 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ / การเป็นพิธีกร / เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดและปิดการอบรม / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
25 - 27 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
12 - 13 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 38
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
18 มิถุนายน 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การประชุมสภา / ศิลปะการเป็นผู้นำ
การบริหารจัดการท้องถิ่น / สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่
หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา
11 มิถุนายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การประชุมสภา / ศิลปะการเป็นผู้นำ

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 37
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
21 - 23 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ / การเขียนโครงการ / การนำเสนอ / Mind Map
การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer" เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 5
6 - 8 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ / การเขียนโครงการ / การนำเสนอ / Mind Map

อำเภอแม่สะเรียง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี รุ่นที่ 2
อำเภอแม่สะเรียง
12 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ การพัฒนาบุคลิกภาพฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 34
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
27 - 29 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ การพัฒนาบุคลิกภาพฯลฯ

ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
20 - 21 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ

ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกพูดไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
13 - 14 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกพูดไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / การเป็นพิธีกร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขึ้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 31
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
9 - 11 ตุลาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / การเป็นพิธีกร / การนำเสนอ การจัดลำดับขึ้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การแต่งกาย และการปฏิบัติตน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน
22 กันยายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการนำเสนอ / การระดมสมอง / เทคนิคการประชุม
วิทยากรกระบวนการ
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร
16 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการนำเสนอ / การระดมสมอง / เทคนิคการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานี เขต 1
11 - 13 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / การพัฒนาบุคลิกภาพ

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 29
26 - 28 มิถุนายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ /การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ /การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 28
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 - 30 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ /การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ /การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)ศูนย์ลำปาง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 27
ศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)ศูนย์ลำปาง
28 - 29 มีนาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

International Justice Mission ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
Public Speaking and Personal Development Training
International Justice Mission
21 - 22 มีนาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การเป็นพิธีกร / ฝึกพูดโน้มน้าว พูดจูงใจ/ การเป็นพิธีกร การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26
18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การเป็นพิธีกร / ฝึกพูดโน้มน้าว พูดจูงใจ/ การเป็นพิธีกร การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทีมงานที่มีความสุข / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 - 29 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทีมงานที่มีความสุข / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมระดับสากล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน/ ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ / จัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
7 - 8 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน/ ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ / จัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒาบุคลิกภาพ