หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563