หัวข้อ การพูดโน้มน้าวพูดปลุกใจพูดอารมณ์ขัน การเป็นพิธีกร และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557