หัวข้อ การพูดปลุกใจ / การสร้างอารมณ์ขัน / การนำเสนอ
บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560