หัวข้อ พลังคิดบวก / เทคนิคการสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท เอไอเอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557