หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การสื่อสารภายในองค์กร / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เชียงใหม่อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รอล รีสอร์ท
วันที่ 24 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557