หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
ณ โรงแรม สายธารรีสอร์ท จ.ชลบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2557