หัวข้อ E.Q. ดีมีความสุข / พลังคิดบวก / 40 วิธีที่ทำให้มีความสุขทุกๆ วัน / ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
สถานสงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์
วันที่ 8 กันยายน 2557