หัวข้อ Small Talk / หา Big Why / Mind set วิทยากรมืออาชีพ / ตั้งเป้าหมายการเป็นวิทยากร / 3 v เพื่อการพูดที่ยอดเยี่ยม / การออกแบบการสัมมนา
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 17 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563